Державне мито та приватні нотаріуси

Державине мито та приватні нотаріуси

При зверненні до нотаріуса ви напевне стикались з наступним формулюванням вартості посвідчення угоди: вартість послуг нотаріуса+державне мито+інші податки збори чи платежі. Та чи має відношення поняття державного мита до послуг приватного нотаріуса?

Звернемось до положень чинного законодавства України.

Згідно зі ст. 31 Закону України «Про нотаріат» приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють плату, розмір якої визначається за домовленістю між нотаріусом та фізичною або юридичною особою. Приватні нотаріуси за вчинення інших дій, покладених на них відповідно до закону, справляють плату, розмір якої визначається законодавством у відповідній сфері. Оплата додаткових послуг правового характеру, що надаються приватними нотаріусами та не належать до вчинюваної нотаріальної дії, провадиться за домовленістю сторін.

Глава 16 Загальних положень Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами Україн, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 296/5 від 22.02.2012 р. визначено, що приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють плату, розмір якої визначається за домовленістю між приватним нотаріусом та фізичною або юридичною особою.

Пунктом 3 ст. 2 Декрету Кабінету Міністрів України про державне мито визначено, що об’єктом справляння державного мита є  вчинення  нотаріальних  дій  державними  нотаріальними конторами та виконавчими комітетами  сільських,  селищних,  міських Рад народних депутатів, а також за видачу  дублікатів  нотаріально засвідчених документів.

Згідно з Правилами ведення нотаріального діловодства, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 3253/5 від 22.12.2010 р., в графі 6 Реєстру для реєстрації нотаріальних дій нотаріус вписує суму сплаченого державного мита АБО суму оплати за вчинену нотаріальну дію.

«А як же державне мито приватного нотаріуса?» ви спитаєте. Законодавцем дійсно передбачене справляння державного мита за вчинення нотаріальних дій, але передбачене лише для державних нотаріусів. Для приватних – плата за вчинення нотаріальних дій, встановлена самим приватним нотаріусом.

Отже, ті суми, які ви сплачуєте приватному нотаріусу як «державне мито» насправді є платою за послуги приватного нотаріуса і витрачаються ним на утримання нотаріальної контори та на власний розсуд, тоді як державне мито державними нотаріусами перераховується до місцевого чи державного бюджету.

Тож вартість послуг щодо посвідчення угоди про відчуження нерухомості  або будь-якої іншої угоди у приватного нотаріуса – це все предмет домовленості сторін. Нотаріус вправі встановлювати вартість на свої послуги на власний розсуд в залежності від складності справи, кількості сторін тощо.

Leave a Reply